Aflevering 6


OPDRACHT 01 // Zoek de zeven verschillen

Vijf kandidaten, waaronder nog steeds een mol, trekken naar de hippe hoofdstad van Duitsland: Berlijn. Daar wil presentator Gilles dat de groep zich in twee opdeelt om foto's te maken van de zeven bekendste graffiti-werken in de stad.

Later verzamelen beide teams zich bij een verlaten site waar dezelfde zeven afbeeldingen verborgen zijn. Op elk kunstwerk is echter een aanpassing gebeurd. Beurtelings mogen twee kandidaten het terrein verkennen op zoek naar de streetart die ze in de stad zagen. Één van hen zal de fout aanduiden terwijl de ander aanvallers zal moeten afweren met een paintballgeweer. Deze aanvallers zijn freerunners, jonge mensen die sierlijk en snel op muren klauteren of door ramen springen. Zij zijn gewapend met een spuitbus waarmee ze het duo moeten markeren om ze zo uit te schakelen. Elk correct aangeduid verschil levert de groep 500 euro op.

De overige deelnemers kunnen het duo op de site op twee manieren helpen; zij staan in contact met het duo en beschikken over de gemaakte (en dus onaangepaste) foto's van de graffiti. Tevens kunnen ze de aanvallers ophouden met een memory spelletje, want een freerunner mag pas het terrein op wanneer er tijdens dit spel een fout wordt gemaakt.

+ €3000 Groepspot: €17600

Verdachte acties:

 • Toen Jasmien door de walkie het juiste verschil aanhaalde, begon Annelotte over iets anders.
 • Sven kon niet verhinderen dat de freerunners hem en Annelotte elimineerden.
 • Maakte Lennart, Philip of Sven bewust fouten bij de memory om de aanvallers te helpen?
 • Philip slaagt er niet in het laatste verschil aan te duiden, waardoor het bedrag niet verdubbeld werd.

Meer op het Molforum

OPDRACHT 02 // Mole 737 richting Brussel

Twee deelnemers gaan bij deze opdracht van de grond. Ze zullen in een vluchtsimulator een Boeing 737 van Berlijn naar Brussel vliegen. Voor de opdracht van start gaat krijgt het duo een snelcursus. Maar ze zullen ook op de hulp van hun medekandidaten moeten rekenen. De drie die met de voetjes op de grond blijven kunnen in een grote hangaar instructies en brandstof vrijspelen. Dit doen ze via drie proeven:

1. In de hangaar hangen tientallen papieren vliegtuigjes. Op één daarvan staat de info die het pilotenduo zal helpen bij het opstijgen.

2. Ieder van de drie moet een eigen gevouwen vliegtuigje door een hoepel gooien om brandstof vrij te spelen. Rond deze hoepel zijn er echter vier vlakken die problemen in de cockpit veroorzaken. Wie mist, dient eerst een ander vliegtuig te vouwen om opnieuw te mogen proberen.

3. Met een speciale techniek moet één deelnemer een papieren vliegtuigje over een bepaald parcour laten zweven tot over een finishlijn. Lukt dit, dan speelt hij of zij de instructies voor het landen vrij.

Als het pilotenduo erin slaagt het toestel in Brussel aan de grond te krijgen, dan verdienen ze 5000 euro. Bij enige twijfel kunnen ze ook de hulp van de luchttoren inschakelen, maar naar gelang de duur van dit gesprek zal het geldbedrag naar beneden gaan.

+ €0 Groepspot: €17600

Verdachte acties:

 • Zowel Sven als Philip gooit twee keer een papieren vliegtuigje in één van de probleemvakken.
 • Pilotenduo Lennart en Jasmien vragen de luchttoren meermaals om hulp waardoor het te winnen bedrag kleiner wordt.
 • Hoewel de landingsbaan in zicht was, crashte Mole 737 neer in een bos.

Meer op het Molforum

OPDRACHT 03 // De geheime dossiers

Bij het begin van de aflevering hebben de deelnemers hun molboekje moeten afgeven aan Gilles De Coster. Dit met de wetenschap dat ze 4000 euro kunnen verdienen door niks op te schrijven.

Tussen de twee vorige opdrachten door mogen ze in hun verblijf één voor één een spionkamer betreden waar vijf dossiers en hun eigen boekje liggen. In deze papieren staat info die hen kan helpen bij de volgende test. Wie kan de verleiding om erin te kijken weerstaan?

Net voor de test, komen alle kandidaten afzonderlijk tot bij Gilles. Hij deelt hen mee dat er in de dossiers gekeken werd en er dus geen geld is verdiend. Om te weten te komen wie hiervoor gezorgd heeft, mag ieder van hen (vrijblijvend) een bod uitbrengen. Wie het hoogste bedrag uit de pot biedt, mag een medespeler kiezen van wie hij of zij de beelden uit de spionkamer wenst te bekijken. Als blijkt dat die persoon inderdaad in de dossiers gekeken heeft, dan verdient de bieder een vrijstelling.

- €10000 Groepspot: €7600

Verdachte acties:

 • Sven heeft 7600 euro geboden.
 • Is de hevige reactie van Annelotte gespeeld?
 • Lennart biedt 10.000 euro om zo het filmpje van Philip te bekijken en wint daarmee de vrijstelling.
 • Philip keek in de dossiers en zorgde er mede voor dat er geen 4000 euro gewonnen werd.

Meer op het Molforum

Poll - Wie is De Mol?
Forum - laatste updates